Giới thiệu Phòng Đào tạo

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-04-2018

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO 


1. Thông tin về đơn vị.

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo.
- Địa điểm trụ sở chính: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Cơ sở 2: số 288 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 38992901
- Email: daotao@hcmuc.edu.vn

1. Chức năng
1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về hoạt động đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
của Nhà trường;
1.2. Tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến tuyển sinh; công tác đào tạo;
quản lý các văn bằng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo;
- Chủ trì xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo;
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định về tuyển sinh và đào tạo.
2.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
- Thực hiện công tác tuyển sinh;
- Tổ chức, điều hành hoạt động giảng dạy;
- Tổ chức, điều hành hoạt động học tập;
- Quản lý chương trình đào tạo;
- Quản lý tập bài giảng của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng;
- Phối hợp tổ chức lễ khai giảng, bế giảng
- Tổng hợp, báo cáo về công tác tuyển sinh và đào tạo.
2.3. Công tác quản lý cán bộ
- Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên,
người lao động;
- Quản lý, đánh giá chuyên viên, người lao động thuộc Phòng;
2.4. Các nhiệm vụ khác
- Thống kê, lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;
- Quản lý và sử dụng tài sản được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
2.5. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động đào tạo
được phân cấp, ủy quyền theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường;

 

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN