Hồ sơ đăng ký dự thi môn năng khiếu và hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức học bạ THPT

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-04-2018


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU VÀ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ THPT

 

I. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT.

1. Hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

(1) Đơn đăng ký xét tuyển: Phiếu số 1 (01 phiếu), Phiếu số 2 (02 phiếu)

(2) Học bạ THPT (bản sao có chứng thực);

(3) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);

(4) Chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực);

(5) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

(6) Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển;

(7) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

2. Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển.

+ Nhận hồ sơ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 30/11/2018, được chia làm các đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

+ Đợt 1: từ ngày 02/4/2018 đến ngày 12/8/2018 (các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/04/2018, các thí sinh tốt nghiệp năm 2018 nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6/2017).

+ Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 13/8/2018 đến ngày 22/8/2018.

+ Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 23/8/2018 đến ngày 01/9/2018.

+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 03/9/2018 đến ngày 12/9/2018.

+ Đợt 5 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 13/9/2018 đến ngày 22/9/2018.

+ Đợt 6 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 24/9/2018 đến ngày 03/10/2018.

+ Đợt 7 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 04/10/2018 đến ngày 13/10/2018.

II. TỔ CHỨC THI TUYỂN CÁC MÔN THI NĂNG KHIẾU.

Kết quả thi môn Năng khiếu được dùng để xét tuyển cùng với tổ hợp các môn văn hóa theo các phương thức xét tuyển của Trường.

Thí sinh thực hiện những quy định chung và quy định cụ thể về thi năng khiếu của từng chuyên ngành.

1. Hồ đăng dự thi năng khiếu.

(1) 01 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 1 .

(2) 02 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 2 .

(3) 01 bản photo giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

(4) 02 ảnh 4x6cm (ghi rõ tên, ngày sinh, chuyên ngành đăng ký dự thi sau ảnh).

(5)  02 phong bì thư có dán tem và ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ người nhận.

(6) Lệ phí thi tuyển: 300.000đ/hồ sơ

2. Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển.

Hình thức nhận hồ sơ: qua đường chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 20/06/2018

(Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

- Thời gian và địa điểm thi:

+ Tập trung nghe phổ biến quy chế thi: 9 giờ, ngày 06/7/2018.

+ Thời gian thi : từ chiều ngày 06/7/2018 đến ngày 08/7/2018.

+ Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu- phiếu số 1

- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu - phiếu số 2

- Phiếu xét tuyển học bạ THPT - Phiếu số  1

- Phiếu xét tuyển học ba THPT - Phiếu số 2

Từ khóa: