Nhân sự

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-04-2018


Nhân sự

+ ThS. Nguyễn Thanh Tùng - PhóTrưởng Phòng.
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của đơn vị.
- Lập kế hoạch, tham mưu, báo cáo tổng hợp về công tác tuyển sinh, đào tạo, học phí.
- Ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh.
 + Ths.KS.Trần Hữu Nghĩa - Giảng viên kiêm nhiệm.
- Phụ trách công nghệ thông tin trong tuyển sinh.
- Quản lý toàn bộ hệ thống phần mềm đào tạo.
-  Kỹ thuật ứng dụng các phần mềm Tin học trong đào tạo.
+ CN. Nguyễn Thị Hương - Chuyên viên. 
- Tổ trưởng Tổ quản lý điểm Đại học và Cao đẳng.
- Quản lý điểm, quản lý hồ sơ sinh viên Đại học, các ngành: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.
+ CN. Lò Thanh Hảo - Chuyên viên.
- Quản lý điểm, quản lý hồ sơ sinh viên Đại học, các ngành:  Kinh doanh Xuất bản phẩm, Du lịch.

+ CN. Trương Thị Hiếu - Chuyên viên.

- Quản lý điểm, quản lý hồ sơ sinh viên Đại học, Cao đẳng các ngành:  Khoa học thư viện, Bảo tàng học.

+ CN. Hàn Văn Tiến - Chuyên viên.
- Sắp xếp, điều hành lịch giảng dạy, lịch học tập và phòng học.
- Thực hiện tác nghiệp hợp đồng giảng viên giảng dạy học phần.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN